Μελέτη της χωροχρονικής κατανομής της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς, με συνδυασμένη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και μεθόδων μη γραμμικής ανάλυση  
EN GR
           
 
 
 

Καλωσήρθατε στον δικτυακό τόπο του έργου PRECIPITABLE WATER

Το έργο PRECIPITABLE WATER είναι μία κοινή προσπάθεια ενός ελληνικού και ενός κινεζικού ινστιτούτου και μια ελληνικής εταιρίας που αποσκοπεί στην εκτίμηση της ακριβούς χωροχρονικής κατανομής του υετίσιμου νερού για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας για δεδομένη χρονική περίοδο

Οι υδρατμοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο σύστημα γης - ατμόσφαιρας. Οι μεταβολές στο κλίμα επιφέρουν μεταβολές στον υδρολογικό κύκλο και οι μεταβολές της ατμοσφαιρικής υγρασίας επιφέρουν μεταβολές στο ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη. Μία σημαντική παράμετρος η οποία εκφράζει το συνολικό ποσό της ατμοσφαιρικής υγρασίας και μπορεί να εκτιμηθεί τόσο από δορυφορικές καταγραφές όσο και από μετρήσεις ραδιοβολίσεων είναι το υετίσιμο νερό (Precipitabe Water - PW).

Το υετίσιμο νερό είναι πρακτικά το ολικό ποσό των υδρατμών ανά μονάδα επιφάνειας, σε κατακόρυφη διεύθυνση μεταξύ της επιφάνειας της γης και της κορυφής της ατμόσφαιρας. Η εκτίμηση του υετίσιμου νερού μέσω των καταγραφών των δορυφορικών ανιχνευτών προβάλλει σαν ιδανική εναλλακτική λύση έναντι του συνήθους αραιού και ανισότροπα κατανεμημένου δικτύου ραδοβολίσεων, ιδιαίτερα δε όταν υπάρχει ανάγκη για την εκτίμηση του υετίσιμου νερού σε συνεχή βάση σε τοπική ή περιφερειακή κλίμακα.

 
 
 
Άλλα έργα