Μελέτη της χωροχρονικής κατανομής της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς, με συνδυασμένη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και μεθόδων μη γραμμικής ανάλυση  
EN GR
           
 
 
 

Περιγραφή του Έργου

Στόχοι του Έργου

Το έργο PRECIPITABLE WATER αποτελεί κοινή προσπάθεια του ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας), της InfoCharta (InfoCharta Ε.Π.Ε), εταιρίας του Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης από Ελληνικής πλευράς και του CUIΤ (Chengdu University of Information Technology) από Κινεζικής πλευράς. Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η εκτίμηση της ακριβούς χωροχρονικής κατανομής του υετίσιμου νερού για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας για δεδομένη χρονική περίοδο

Πιο συγκεκριμένα, το PW υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας δεδομένα του ραδιόμετρου AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) των δορυφόρων NOAA τα οποία ανακτήθηκαν από τον Επίγειο Δορυφορικό Σταθμό Λήψης του ΙΤΕ και από το NOAA Satellite Active Archive. Ένας αλγόριθμος split window βαθμονομήθηκε για την περιοχή της Ελλάδας με σκοπό την εκτίμηση της χωρικής κατανομής του PW. Δεδομένα PW από δεδομένα του ατμοσφαιρικού προϊόντος MODIS (Moderate resolution Imaging Spectrometer) καθώς και μετρήσεις ραδιοβολίσεων χρησιμοποιήθηκαν για την βαθμονόμηση του αλγορίθμου και για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του. Ο αλγόριθμος εφαρμόστηκε σε μια χρονική σειρά δεδομένων AVHRR με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για την περιοχή της Ελλάδας.

 

 

 

 

 
 
 
Άλλα έργα