Μελέτη της χωροχρονικής κατανομής της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς, με συνδυασμένη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και μεθόδων μη γραμμικής ανάλυση  
EN GR
           
 
 
 
Προϊόντα

Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα πατώντας τους συνδέσμους παρακάτω.

Τα προϊόντα είναι σε μορφή shape files και είναι συμπιεσμένα σε αρχεία .rar και .zip:

Κάθε αρχείο shape file αποτελείται από ένα κάνναβο κελιών μεγέθους 5 x 5 km cell των χερσαίων περιοχών της ευρύτερης περιοχής της Ελλάδας. Το κάθε κελί περιέχει τιμές PW σε cm για κάθε μέρα του μήνα επιλογής.

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ιανουάριος
-

.rar

.zip

.rar

.zip

.rar

.zip

.rar

.zip

.rar

.zip

Απρίλιος

.rar

.zip

.rar

.zip

.rar

.zip

.rar

.zip

.rar

.zip

-

Ιούλιος

.rar

.zip

.rar

.zip

.rar

.zip

.rar

.zip

.rar

.zip

-

Οκτώβριος

.rar

.zip

.rar

.zip

.rar

.zip

.rar

.zip

.rar

.zip

-

 

 
 
 
Άλλα έργα