Μελέτη της χωροχρονικής κατανομής της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς, με συνδυασμένη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και μεθόδων μη γραμμικής ανάλυση  
EN GR
           
 
 
 
Δημοσιεύσεις

    Chrysoulakis, N., Y. Kamarianakis, L. Xu, Z Mitraka, and J. Ding (2008), Combined use of MODIS, AVHRR and radiosonde data for the estimation of spatiotemporal distribution of precipitable water, Jοurnal of. Geophysical. Research., 113, D05101, doi:10.1029/2007JD009255.

    Μπορείτε να κατεβάσετε την δημοσίευση αυτή πατώντας εδώ.

     

    Μητράκα, Ζ., Χρυσουλάκης, Ν. και Ι. Καμαριανάκης, 2008. Εκτίμηση της χωροχρονικής κατανομής του υεςτίσιμου νερού με χρήση δορυφορικών καταγραφών και δεδομένων ραδιοβολίσεων. Πρακτικά του ΙΧ ΕΜΤΕ Πανελληνίου – Διεθνούς Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρία, Θεσσαλονίκη (28 - 31Μαϊου).

    Μπορείτε να κατεβάσετε την δημοσίευση αυτή πατώντας εδώ.

 
 
 
Άλλα έργα