Μελέτη της χωροχρονικής κατανομής της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς, με συνδυασμένη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και μεθόδων μη γραμμικής ανάλυση  
EN GR
         
 
 
 

Περιγραφή Αισθητήρων

Επίγειος Δορυφορικός Σταθμός λήψης του ΙΤΕ

Ο επίγειος δορυφορικός σταθμός λήψης του ΙΤΕ έχει τη δυνατότητα λήψης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, παρουσίασης και ψηφιακής επεξεργασίας δεδομένων του ραδιομέρου AVHRR, καθώς και του ραδιομέτρου MVISR (Multichannel Visible and Infrared Scan Radiometer) της σειράς των Kινεζικών δορυφόρων πολικής τροχιάς FY-1 (Fen Yung – 1). Η εγκατάσταση και η λειτουργία του σταθμού αυτού έχει προσδώσει στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών το δυναμικό ανάπτυξης εφαρμογών βασισμένων στις καταγραφές των προαναφερθέντων δορυφορικών συστημάτων, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του στους τομείς της διάδοσης της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα και της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με πεδίο εφαρμογής τη μελέτη περιβαλλοντικών φαινομένων και προβλημάτων. Η συστηματική αρχειοθέτηση επιλεγμένων λήψεων έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία αρχείου δορυφορικών δεδομένων των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου.

Περισότερες πληροφορίες για τον σταθμό μπορείτε να βρέιτε εδώ.